Περί ταπεινοφροσύνης - αββάς Επιφάνιος:

Περί ταπεινοφροσύνης

Έλεγε ο αββάς Επιφάνιος: «Η Χαναναία κραυγάζει και εισακούεται, η αιμορροούσα σωπαίνει και καλοτυχίζεται, ο Φαρισαίος μιλάει δυνατά και καταδικάζεται, ο Τελώνης ούτε ανοίγει το στόμα και δικαιώνεται».


Εκτύπωση   Email