Την άχραντον εικόνα σου'' Απολυτίκιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας Δασκαλοθανάσης Θανάσης

 

Εκτύπωση