Οι συνεργάτες του Ιερού Ναού

Για την τριετία 2017-2019 το ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποτελείται από τα κάτωθι Μέλη:

 

ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ: Ιεροψάλτες στον Ιερό Ναό μας είναι οι εξής:

 

ΝΕΩΚΟΡΟΙ: Νεωκόροι στον Ιερό Ναό μας υπηρετούν οι εξής:

Εκτύπωση