Αγαπητοί ενορίτες, με αφορμή την έναρξη των κατηχητικών συναντήσεων την Κυριακή 2 Οκτωβρίου θα θέλαμε να σας απευθύνουμε λίγα λόγια για την κατήχηση.

Τι είναι Ορθόδοξη Κατήχηση; Είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την πίστη μας, που πρέπει όλοι οι χριστιανοί να τη μάθουμε, για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό.

Ποια είναι η έννοια της λέξης "Κατήχηση"; Η λέξη "Κατήχηση" σημαίνει διδασκαλία, προφορική. Και χρησιμοποιήθηκε η λέξη αυτή από παλαιά, από τα χρόνια των αγίων Αποστόλων, για να δηλώσει την στοιχειώδη διδασκαλία της χριστιανικής πίστης, που είναι αναγκαία για κάθε χριστιανό. Είναι δε πλασμένη η λέξη από εκείνο που συνέβη την Πεντηκοστή. Κατά την Πεντηκοστή ήρθε από πάνω, από τον ουρανό, προς τα κάτω ήχος, σαν ισχυρή βοή ανέμου και γέμισε όλο το σπίτι, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές. Από αυτές τις λέξεις "κάτω-ήχος", έγινε η λέξη "Κατήχηση".

Τι χρειάζεται για να γίνουμε συνειδητοί χριστιανοί και να ευαρεστήσουμε τον Θεό; Χρειάζεται όπως είπαμε, Κατήχηση. Για να ευαρεστήσουμε τον Θεό, χρειάζεται κατά πρώτον να έχουμε την γνώση του αληθινού Θεού μας και σωστή πίστη σ' Αυτόν και δεύτερον η ζωή μας να έχει έργα καλά σύμφωνα με την πίστη μας.

Γιατί κατά πρώτον είναι αναγκαία η πίστη; Γιατί όπως τα λέει ο λόγος του Θεού "χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσουμε τον Θεό"(Εβρ.11, 6).

Γιατί πρέπει τα καλά έργα να είναι αχώριστά από την πίστη; Γιατί όπως το λέει ο λόγος του Θεού "η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά".

Τι είναι πίστη; Κατά το ωραίο ορισμό του αποστόλου Παύλου, πίστη είναι "ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος, ου βλεπομένων" (Εβρ11, 1), δηλαδή ακλόνητη πεποίθηση στην πραγματικήν ύπαρξη των αγαθών που ελπίζουμε, βεβαιότητα για πράγματα που δεν βλέπουμε με τα μάτια. Πίστη είναι η ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι απλώς η παραδοχή ότι υπάρχει Θεός. Πίστη στο Θεό σημαίνει να εμπιστευόμαστε σ' Αυτόν.

Ποιά η διαφορά μεταξύ γνώσης και πίστης; Η γνώση έχει για αντικείμενό της πράγματα ορατά και καταληπτά, ενώ η πίστη πράγματα αόρατα και μάλιστα ακατάληπτα. Η γνώση βασίζεται στην πείρα, στην εξέταση των αντικειμένων της, η πίστη όμως βασίζεται στην πεποίθηση και εμπιστοσύνη στον Θεό και τον λόγο Του. Η γνώση ανήκει κυρίως στην διάνοια, αν και μπορεί να επηρεάσει και την καρδιά. Η πίστη όμως ανήκει κυρίως στην καρδιά, αν και επηρεάζει ασφαλώς και την διάνοια.

Γιατί στην θρησκευτική διδασκαλία είναι αναγκαία η πίστη και όχι η γνώση; Γιατί το κύριο θέμα αυτή της διδασκαλίας είναι ο αόρατος και ακατάληπτος Θεός και η σοφία Του η κρυμμένη σε μυστήριο, συνεπώς η διδασκαλία αυτή δε γίνεται δεκτή με την γνώση, αλλά με την πίστη. "Η πίστη - λέει ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων - είναι το μάτι που δίνει φως στην συνείδηση του ανθρώπου, αυτή δίνει στον άνθρωπο γνώση. Γιατί όπως το λέει ο προφήτης Ησαΐας, "αν δεν πιστέψετε δεν θα καταλάβετε", Ησ7,9" (Κυριλ. Κατηχ.5).

Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων μας λέει τα εξής για την πίστη:" Και δεν είναι μόνο σε μας, που καλούμαστε χριστιανοί, στους οποίους η αξία της πίστης είναι τόσο μεγάλη, αλλά κάθε τι που γίνεται στον κόσμο, ακόμη και από ανθρώπους που είναι ξένοι από την Εκκλησία γίνεται με πίστη... Η καλλιέργεια της γης γίνεται με την πίστη, γιατί αυτός που δεν πιστεύει ότι θα λάβει καρποφορία δεν υπομένει τους κόπους. Οι ναυτικοί οδηγούνται με την πίστη, γιατί εμπιστεύονται την ζωή τους σ' ένα πλοίο και προτιμούν την ταραχώδη θάλασσα από την στέρεα γη και ρίπτουν τους εαυτούς τους σε αβέβαιες ελπίδες, αλλά έχουν ως πιο ασφαλή άγκυρα την πίστη. Στην πίστη λοιπόν, θεμελιώνονται οι πιο πολλές υποθέσεις των ανθρώπων"

Σας καλούμε λοιπόν την Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά την Θ. Λειτουργία 10,30 στην έναρξη των κατηχητικών συναντήσεων. Μετά τον αγιασμό θα γίνουν και οι εγγραφές των παιδιών τις οποίες μπορείτε να κάνετε και ηλεκτρονικά εδώ.

Αγαπητοί  αδελφοί φέρτε τα παιδιά σας στην Εκκλησία, οδηγήστε τα στο Χριστό την αλήθεια τη ζωή.

Με αγάπη Χριστού

Οι Ιερείς του Ναού

footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ